بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، 14 تا 25 مهر 1397، ساعت 8 الی 17 بازدید ریاست محترم دانشگاه تهران از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد افتتاح تالار جدید مطالعه با ظرفیت 110 صندلی جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران برگزار شد

اخبار و رویدادهای کتابخانه اخبار و رویدادهای کتابخانه

خدمات کتابخانه خدمات کتابخانه