نمایشگاه عکس «ایران در آغاز قرن بیستم»، 29خرداد لغایت 20 تیرماه، ساعت 8 الی16 نمایشگاه عکس «ایران در آغاز قرن بیستم»، 29خرداد لغایت 20 تیرماه، ساعت 8 الی 16 افتتاح تالار جدید مطالعه با ظرفیت 110 صندلی نمایشگاه «نقش مطبوعات در پیشبرد دانش در ایران»، 8 خرداد لغایت 8 تیرماه، ساعت 8 الی 15 جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران برگزار شد

اخبار و رویدادهای کتابخانه اخبار و رویدادهای کتابخانه

خدمات کتابخانه خدمات کتابخانه