نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دسترسی آزمایشی به منابع الکترونیکی ناشر Gale Cengage برقرار شد

دسترسی آزمایشی به منابع الکترونیکی ناشر Gale Cengage برقرار شد

 

دسترسی آزمایشی به منابع الکترونیکی ناشر Gale Cengage از روز شنبه 22 آبان ماه 1395 به مدت یک ماه در موضوعات زیر برای کاربران دانشگاه تهران برقرار شده است.

 

 

علاقمندان جهت دسترسی به منابع از لینک http://infotrac.galegroup.com/default/tu_ir/  استفاده نمایند.

 

ضمنا به منظور آشنایی کاربران با این ناشر، سمینار آموزشی بر روی منابع مذکور در روز سه شنبه 25 آبان از ساعت 10 الی 12 در محل کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد.