نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سالن مطالعه آقایان

ثبت نام اولیه جهت استفاده شبانه روزی از سالن مطالعه کتابخانه مرکزی

94/04/21

 

قابل توجه دانشجویان عزیز

 

امکان باز بودن سالن مطالعه آقایان در ساعات ده شب لغایت شش صبح فراهم گشته است. دانشجویان عزیز می توانند پس از ثبت نام اولیه، در صورتی که تعداد افراد ثبت نام شده حداقل ده نفر اعلام گردد، از خدمات سالن مطالعه کتابخانه مرکزی بصورت شبانه روزی بهره مند شوند.

 

خاطرنشان می سازد درب های کتابخانه از ساعت ده شب لغایت شش صبح بسته بوده و تردد در این ساعات ممنوع می باشد.