نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فهرست نویسی

وظیفه فهرست نویسی، آماده‌سازی و تخصیص مجموعه کتابهای چاپی فارسی، عربی، انگلیسی و سایر زبانها به منظور استفاده در بخشها و تالارهای مختلف کتابخانه بر عهده این بخش است.

ورود و تصحیح اطلاعات کتابشناختی کتابها به نرم‌افزار جامع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در این بخش انجام می‌پذیرد. همچنین مسئولیت فنی وجین، سازماندهی و برگه‌آرایی برگه‌دانهای عمومی مستقر در بخش گردش و امانت کتابها و رف برگه‌دانها، و همچنین همکاری با بخش فراهم‌آوری برای شناسایی و تهیه منابع جدید، از دیگر وظایف این بخش است.

فهرستنویسی کتابها در این بخش مطابق ویرایش دوم قواعد انگلوامریکن(AACRII) و بر اساس رده‌بندی کتابخانه کنگره(LCC) و نیز با استفاده از گسترشهای رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد.

مهمترین منابع مورد استفاده برای سازماندهی مجموعه کتابها در این بخش عبارتند از :

-         فهرست همگانی پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

-         پایگاه مستندات پیوسته کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

-         وب سایت کتابخانه کنگره آمریکا

-         وب سایت کتابخانه بریتانیا

-         وب سایت دانشگاه مک گیل

-         وب سایت کتابخانه ملک فهد عربستان سعودی

-         وب سایت کتابخانه اسکندریه

-         سرعنوان‌های موضوعی فارسی

-         فهرست کتابهای چاپی فارسی خانبابا مشار

-         فهرست مستند اسامی و مشاهیر و مولفان

-         گسترشهای رده‌بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

-   Library of Congress Classification web(LCC: Online)

-   Library of Congress Subject Headings(LCSH)

-   National Union Catalogue(NUC)

 

این بخش درطبقه همکف قراردارد.

 

سرپرست بخش:   ملیحه درخوش  

سوابق تحصیلی: کارشنارسی ارشد کتابداری از دانشگاه آزاد تهران شمال                      

                           کارشناسی کتابداری از دانشگاه شاهد

تلفن:  61112694