جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران برگزار شد مراسم بزرگداشت دکتر ایرج افشار با حضور چهره های مطرح دانشگاهی و فرهنگی برگزار شد

اخبار و رویدادهای کتابخانه اخبار و رویدادهای کتابخانه

خدمات کتابخانه خدمات کتابخانه