نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایان نامه ها

این بخش وظیفۀ مجموعه سازی، گردآوری، سازماندهی و آماده سازی مجموعۀ مدارک غیر کتابی شامل اسناد علمی، نقشه ها، کتابهای درسی، پایان نامه های تحصیلی فارغ التحصیلان دانشکده ها، موسسات و مراکز وابسته به دانشگاه تهران را بر عهده دارد.

کلیه اسناد و پایان نامه ها پس از فهرست نویسی و آماده سازی جهت نگهداری و ارائه خدمات به متقاضیان به مخزن 6 ارسال می شود. فهرست نویسی، نمایه سازی و چکیده نویسی منابع بر اساس اولویت های مورد نظر در حال انجام می باشد.در راستای تامین منابع الکترونیک، این بخش در نظر دارد  کلیه پایان نامه ها را به همراه لوح فشرده (CD) آن - با فرمتpdf  , WORD -(به صورت 15 صفحه اول و کامل) دریافت کند.

مهم ترین منابع مورد استفاده برای فهرست نویسی و نمایه سازی منابع در این بخش به قرار زیر است:

اصطلاحنامه های فارسی شامل:

- اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو

- اصطلاحنامه فرهنگ، ارتباطات، اطلاعات

- اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا)

- اصطلاحنامه فلسفه اسلامی

- اصطلاحنامه نما (نظام مبادله اطلاعات علمی-فنی)

- اصطلاحنامه اطلاعات و منابع علمی ایران

- اصطلاحنامه تخصصی فارسی

- اصطلاحنامه پزشکی فارسی و..

- سرعنوان موضوعی فارسی پزشکی

سرعنوان های موضوعی فارسی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

 

اصطلاحنامه های انگلیسی شامل:

 

AGRO, ERIC, INIS, OECD, SPINS,TEST,UNBIS, UNESCO

Library of congress subject headings

iran doc the sauri

NAL

library of congress subject heading

proquest

voced

 

 

 

 

این بخش در طبقه اول قرار دارد .

 

 سرپرست بخش :   سیدجواد زرقانی

 سوابق تحصیلی: 

 

  تلفن :     61112773