نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایگاه reaxys

برقراری دسترسی آزمایشی به پایگاه Reaxys به مدت یک ماه

 

دسترسی آزمایشی به پایگاه اطلاعاتی Reaxys  از محصولات شرکت الزویر، از روز شنبه 22 اکتبر2016 (اول آبان ماه 1395) به مدت یک ماه برقرار گشته است.

علاقمندان جهت استفاده از لینک www.reaxys.com  بازدید نمایند.