دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با رئیس و سرپرستان کتابخانه مرکزی مراسم بزرگداشت دکتر ایرج افشار با حضور چهره های مطرح دانشگاهی و فرهنگی برگزار شد

اخبار و رویدادهای کتابخانه اخبار و رویدادهای کتابخانه

خدمات کتابخانه خدمات کتابخانه