پايگاههاي اطلاعاتي مربوط به پايان نامه ها

Dissertation & Thesis

 در اين قسمت شما مي توانيد در پايگاههاي اطلاعاتي مربوط به پايان نامه ها به جستجو بپردازيد.

پایان نامه ها
شبکه کتابخانه دیجیتالی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد
Networked Digital Library of Theses and Dissertations(NDLTD
http://www.theses.org
دسترسی به پایان نامه های روانشناسی در اين پايگاه مي توانيد به جستجوي پايان نامه هاي روانشناسي بپردازيد و به چكيده آنها دسترسي پيدا كنيد.
www.mhrn.net
ایرانداک پایگاه پایان نامه های ایران چکیده پایان نامه ها به صورت رایگان می باشد
Iranian Information and Documentation Center
http://www.irandoc.ac.ir
امكان استفاده رايگان  از متن كامل پايان نامه ها و مقالات
Drexel  E_repositoey and Archives
http://dspace.library.drexel.edu/advanced-search 
بانک اطلاعاتی تزهای دکتری و پایان نامه های فوق لیسانس
ProQuest digital Dissertation
اطلاعات بيشتر

 

بستن صفحه بازگشت به بالاي صفحه

 

Address: Informatics  Center، University of Tehran   No.286، Keshavarz Blvd.  Tehran، Iran 

Phone: (+9821) 88968573   Fax:  (+9821) 88965781  E-mail: cdt@ut.ac.ir

تهيه و تنظيم مطالب: مريم فيروز