اخبار و رویدادهای کتابخانه

Return to Full Page
« عودة

کارگاه های آموزش تخصصی کتابداران

برگزاری کارگاه های آموزش تخصصی کتابداران

95/12/01

 

کارگاه های آموزش تخصصی کتابداران در کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی برگزار می گردد.

 

جهت دریافت فایل کارگاه های آموزشی برگزار شده، روی عنوان کارگاه کلیک فرمایید :