آرشیو اخبار منابع علمی آرشیو اخبار منابع علمی

دریافت مقاله از proquest

نحوه دریافت مقاله از IEEE و Proquest

1392/4/20

به اطلاع کلیه کاربران پایگاه های اطلاعات علمی دانشگاه تهران می رساند چنانچه از پایگاه  Proquest مقاله ای مورد نیازشان است درخواست خود را مطابق جدول زیر به سامانه DSS ارسال فرمایند.هنگام ارسال ایمیل به سامانه DSS ،در قسمت موضوع ایمیل باید نام پایگاه   Proquest ذکر گردد.

تعداد مقالات درخواستی جهت:

اعضای محترم هیات علمی ....7 عنوان مقاله در ماه؛

دانشجویان محترم مقطع دکترا ....5 عنوان مقاله در ماه؛

دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد ....3 عنوان مقاله در ماه

وسایر اعضا ....1 عنوان در ماه می باشد.

لازم به ذکر است درخواست از این پایگاه ها بدون پرداخت هزینه میسر است.

جهت دریافت مقاله ازIEEE می توانید از طریق سامانه پویش اقدام فرمایید. خاطر نشان می سازد دسترسی به این سامانه فقط در داخل شبکه دانشگاه امکان پذیر می باشد.