آرشیو اخبار منابع علمی آرشیو اخبار منابع علمی

دسترسی به پایگاه Hein Online برقرار شد

دسترسی به پایگاه Hein Online برقرار شد

1391

دسترسی به این پایگاه تا پایان ماه می 2012 (12 اردیبهشت 91) بر اساس نام کاربری و کلمه عبور به شرح زیر برقرار گردیده است: 

 

         پیوند دسترسی:   http://heinonline.org/HOL/Welcome


 
        نام کاربری: jahanadib

        کلمه عبور: ep3ds2

 

و پس از این تاریخ، دسترسی یکساله و بصورت ipBase خواهدبود.