آرشیو اخبار منابع علمی آرشیو اخبار منابع علمی

دسترسی دانشگاه تهران به کتابخانه دیجیتال نور برقرار شد

دسترسی دانشگاه تهران به کتابخانه دیجیتال نور (نورلایب) برقرارشده است. علاقمندان می‌توانند از آدرس http://www.noorlib.ir به این پایگاه دسترسی داشته باشند.

یا به وب سایت کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند: http://library.ut.ac.ir/scientific-e-books

این کتابخانه شامل ۱۰۱۹۲ عنوان کتاب به زبانهای فارسی و عربی می باشد.

 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران