scientific news

Return to Full Page
« Back

دسترسی آزمایشی به Emerald

دسترسی آزمایشی به مجموعه کامل مجلات پایگاه Emerald برقرار شد

 

دسترسی آزمایشی به کامل ترین مجموعه پایگاه امرلاد تحت عنوان  Emerald eJournals Premier (شامل بیش از 300 عنوان ژورنال) تا انتهای مارس 2017 به مدت دو ماه برقرار شده است.

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز می توانند از لینک زیر استفاده نمایند.

http://www.emeraldinsight.com/

 

لازم به ذکر می باشد اشتراک بر روی پایگاه اطلاعاتی  Emerald Management 200 & Engineering eJournals Collection از ابتدای سال 95 برقرار بوده است.

 

Your Rating
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.