خدمات نسخ خطی و اسناد خدمات نسخ خطی و اسناد

خدمات این بخش در دو تالار زیر انجام می شود :

1)تالار مطالعه نسخه های خطی (محمد تقی دانش پژوه)

 

در این تالار مجموعه ای بالغ بر 1000 جلد فهرست نسخه های خطی کتابخانه های ایران و خارج از کشور و دیگر کتاب ها و فهرست های مربوط وجود دارد . کار خدمات رسانی مجموعه نسخه های خطی ، اسناد و عکس های تاریخی ، میکروفیلم ها ، نسخه های عکسی و کتاب های چاپ سنگی در این تالار انجام می شود . کاربران می توانند در صورت نیاز با تکمیل برگه درخواست موجود در بخش تقاضای تهیه تصویر ، میکروفیلم ، عکس یا لوح فشرده را داشته باشند .این تالار در طبقه اول کتابخانه قرار دارد .

2) تالار کتاب های نایاب و مجموعه های ویژه (خواجه نصیرالدین طوسی)

در این تالار کتاب های نایاب به زبان فارسی ، عربی ، ترکی ، اردو و پشتو و چند مجموعه ویژه از جمله مجموعه ابراهیم پور داود ، سعید نفیسی ، و مجموعه اهدایی علی اصغر حکمت ، یحیی مهدوی و حسنعلی غفاری نگهداری می شود . مجموعه کتابهای این تالار در حال حاضر بالغ بر 30000 جلد است .

کتابهای چاپی فارسی و لاتین این تالار براساس نفاست و سال انتشار و ... گزینش شده است.

این تالار در طبقه همکف واقع است و به صورت قفسه بسته اداره می شود.