ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، عید سعید فطر را پیشاپیش به همه مسلمانان تبریک می گوییم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات،عید سعید فطر را به همه مسلمانان تبریک می گوییم. افتتاح تالار جدید مطالعه با ظرفیت 110 صندلی نمایشگاه «نقش مطبوعات در پیشبرد دانش در ایران»، 8 خرداد لغایت 8 تیرماه، ساعت 8 الی 15 جلسه شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران برگزار شد

اخبار و رویدادهای کتابخانه اخبار و رویدادهای کتابخانه

خدمات کتابخانه خدمات کتابخانه