اخبار و رویدادهای کتابخانه

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

بازدید کارکنان کتابخانه مرکزی از شهرک سینمایی غزالی

بازدید کارکنان کتابخانه مرکزی از شهرک سینمایی غزالی

 

جمعی از کارکنان کتابخانه مرکزی به همراه خانواده هایشان در اردوی یک روزه شهرک سینمایی غزالی در تاریخ پنج شنبه مورخ ۰۲/‏۰۶/‏۹۶‬ شرکت کردند.