روابط عمومی روابط عمومی

این بخش  از واحد های اتاق جستجو، اطلاعات و اتاق فرمان تشکیل شده است. پاسخگویی به مراجعین مختلف، ثبت نام اعضای آزاد، هماهنگی و راهنمایی بازدیدهای داخلی و خارجی و همچنین عقد قراردادهای تالار علامه امینی  و نظارت بر حسن انجام امور مربوط از وظایف اصلی این بخش می باشد. این بخش در طبقه همکف قرار دارد.

 

سرپرست بخش: مهرانگیز نعلبندمجد

سوابق تحصیلی :  کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

 

تلفن: 61112362

 

پست الکترونیکی بخش:  libpublic@ut.ac.ir