برنامه کارگاه های آموزشی برنامه کارگاه های آموزشی

جلسه کارگاه آموزشی هفتگی روز سه شنبه 95/08/11

کارگاه های آموزشی منابع علمی پردیس فارابی

کارگاه های آموزشی منابع علمی در دانشکده تربیت بدنی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت مراجع و مقالات Mendeley

کارگاه آموزشی هفتگی منابع علمی روز دوشنبه 95/07/26

برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی در پاییز 1395

برگزاری سمینار آموزشی JCR and ESI ، WOS  در تاریخ 1395/07/07

برگزاری کارگاه آموزشی ISI در تاریخ 1395/06/01

کارگاه آموزشی پایگاه wiley در تاریخ 95/03/11 برگزار گردید.

همایش آموزشی پایگاههای Proquest وEbrary در تاریخ 95/02/05 

در ارتباط با برگزاری کارگاه های منابع علمی روزهای دوشنبه و سه شنبه

همایش آموزشی پایگاه استنادی ISI

اطلاعیه مکان برگزاری کارگاه آموزشی سه شنبه چهارم اسفندماه 94

برگزاری کارگاه آموزشی  ScienceDirect, Scopus, Mendeley در تاریخ 94/11/28

برگزاری کارگاه آموزشی امکانات کاربری Mendeley در تاریخ 94/09/23

  کارگاه آموزشی امکانات کاربری پایگاه Wiley Online library در تاریخ 94/09/15

  برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با منابع علمی به صورت هفته ای 

برگزاری کارگاه آموزشی شرکت الزویر در تاریخ 94/09/02

برگزاری کارگاه آموزشی الزویر در تاریخ 94/07/28

برنامه کارگاه های آموزشی منابع علمی در پاییز 94

 

 

کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی کارگاه های آموزشی کتابخانه مرکزی

برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با منابع علمی به صورت هفته ای

به منظور آشنایی بیشتر و استفاده کارآمدتر از پایگاه ها و منابع علمی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی، روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 13:30 الی 14:45 در محل کارگاه شماره 3 واقع در طبقه اول کتابخانه -جنب تالار دانش پژوه- کارگاه های آموزشی برگزار می کند.

 

 کارگاه دوشنبه 96/03/22 : آشنایی با پایگاه پایان نامه ها، کتب و نشریات الکترونیکیProquest

نظرسنجی نظرسنجی

 برای شرکت در نظرسنجی "میزان آشنایی و استفاده از پایگاه های منابع علمی دانشگاه" اینجا کلیک نمایید.