آخرین آمار موجودی کتابهای چاپی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

بر اساس آماری که از سامانه جدید کتابخانه گرفته شده است، آخرین آمار از موجودی کتابهای چاپی کتابخانه مرکزی (تعداد عنوان) به شرح زیر است:
 
- کتابهای فارسی و عربی کتابخانه مرکزی: 180510 عنوان
- کتابهای لاتین کتابخانه مرکزی: 90307 عنوان
 
- تعداد مجلد کتاب فارسی کتابخانه مرکزی: 323928
- تعداد مجلد کتاب لاتین کتابخانه مرکزی: 121756
 
تا به حال تعداد 574817 عنوان فارسی در آذرسا در کل دانشگاه وجود دارد و 394962 عنوان لاتین. (طبیعی است که بسیاری از این عناوین تکراری هستند.)