ارائه متن کامل پایان نامه های دانشگاه تهران

 به آگاهی می رساند، از این پس، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران متن کامل پایان نامه های ارشد و دکتری را در اختیار استادان، دانشجویان و پژوهشگران قرار می دهد.
 
لذا علاقه مندان می توانند با مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی، فایل  pdf عناوین درخواستی خود را مطابق با تعرفه های تازه که از طریق کانال تلگرام کتابخانه و صفحه خدمات پایان نامه ها در وب سایت کتابخانه به اطلاع رسانده شده، تحویل بگیرند.
 
 لازم به یاد آوری است که بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه ، باید دو سال از تاریخ دفاع پایان نامه گذشته باشد. در ضمن، درخواست کننده متعهد خواهد شد که در استفاده از پایان نامه، قوانین مصوبه اخیر مجلس را  با عنوان «قانون پشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» رعایت نماید.
 
 حرکت جدید دانشگاه تهران در زمینه در اختیار گذاشتن متن کامل پایان نامه ها، از آن روست که این اقدام بتواند به پیشرفت دانش در دانشگاه کمک کرده و راه را برای توسعه علم فراهم سازد.
باور ما بر این که است که این حرکت می تواند با در جریان گذاشتن پژوهشگران نسبت به پایان نامه ها، راه بر تقلب و سرقت علمی ببندد. طبیعی است که نهادهایی مانند ایران داک هم به مسوولیت خود در زمینه همانند جویی  عمل کرده و دانشگاه در این زمینه اقدامات تمهیدی خود را خواهد داشت.