استاد پیشکسوت چاپ ایران، جناب آقای اسماعیل دمیرچی درگذشت.

اسماعیل دمیرچی نویسنده و پیشکسوت حوزه صنعت چاپ و نشر بدرود حیات گفت.
 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، این ضایعه را به اهالی صنعت چاپ و نشر کشور و خانواده زنده‌یاد دمیرچی تسلیت گفته و  رحمت واسعه الهی برای آن مرحوم و طول عمر با عزت برای بازماندگان ایشان، از درگاه حق تعالی مسألت دارد.
 
گفتنی است این استاد پیشکسوت در ماههای اخیر یک دستگاهِ چاپ قدیمی و یک دستگاه اسکنر قدیمی را به کتابخانه مرکزی اهدا کرده بود، این دستگاه ها در سرسرای طبقه همکف کتابخانه در معرض دید مراجعه کنندگان قرار دارد.
 
روابط عمومی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران