اسناد شورای کتاب کودک به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران انتقال یافت

پیرو امضای تفاهم نامه همکاری بین کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و شورای کتاب کودک، اسناد بیش از 50 سال فعالیت مستمر شورای کتاب کودک به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران انتقال یافت. به زودی نسخه دیجیتال این اسناد تهیه خواهد شد و پس از ورود اطلاعات آنها در سامانه کتابخانه، مورد بهره برداری پژوهشگران قرار خواهد گرفت. کتابخانه مرکزی از اعتماد اعضاء محترم هیات مدیره شورا به ویژه سرکار خانم نوش آفرین انصاری به این کتابخانه سپاسگزار است.