اطلاعیه از دسترس خارج بودن سامانه پایان نامه های دانشگاه تهران

قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم

به اطلاع می رساند سامانه پایان نامه های دانشگاه تهران از تاریخ 98/07/13  لغایت 98/07/15 قطع بوده و امکان جستجو، استفاده و بارگذاری پایان نامه وجود ندارد.

 

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.