اطلاعیه باز بودن تالارهای مطالعه در تعطیلات پنجم و هفتم آبان ماه 98