اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزشی منابع علمی در تابستان

اطلاعیه برگزاری کارگاه های آموزشی منابع علمی در تابستان 95

1395/05/11

به اطلاع می رساند برنامه کارگاه های آموزشی هفته ای ( روزهای دوشنبه و سه شنبه)  طی تابستان 95 از ساعت 13:15 لغایت 14:15 در محل کارگاه شماره 3 کتابخانه مرکزی برگزار می گردد.