اطلاعیه جدید کتابخانه مرکزی درباره ساعات کاری تالارهای مطالعه در روزهای جمعه