اطلاعیه روابط عمومی کتابخانه مرکزی در خصوص بخش کیفداری

قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
 
با هدف آسان کردن رفت و آمد دانشجویان عزیز به کتابخانه مرکزی، و همزمان با حذف کنترل ورودی دانشجویان، از این پس، کلید کمدهای کیفداری روی کمدها قرار گرفته، و دانشجویان می توانند مستقیم به آنها مراجعه کرده، وسائل خود را در آنها بگذارند. در این زمینه چند نکته را لطفا ـ و لطفا ـ رعایت فرمایید:
 
1.به هیچ روی، وسائل قیمتی از قبیل لپ تاپ، کیف پول یا .... در کمد نگذارید، زیرا امکان کنترل آنها از سوی کتابخانه وجود ندارد، و در این باره مسوولیتی را نمی پذیرد.
 
2. با پایان کار روزانه خودتان و نهایتا تا زمان قانونی ماندن در کتابخانه، الزاما می باید وسائل خود را برداشته و کلید را روی کمد بگذارید. هر نوع تخلف در این زمینه می تواند مشکلاتی را در تعامل شما با کتابخانه مرکزی ایجاد کند.
 
3.کتابخانه پس از پایان ساعت اداری کتابخانه، اگر وسائل شما در کمد مانده باشد، حق دارد با هدف تخلیه کمد و آماده کردن آن برای فردای دانشجویان، آنها را برداشته و در جای دیگری بگذارد. طبعا مسؤولیتی در قبال وسائل شما نخواهد داشت.