اطلاعیه ساعات کار کتابخانه مرکزی در روزهای یکشنبه و دوشنبه 15 و 16 دیماه 98

** لازم به ذکر است دوشنبه 16 دیماه 98 از ساعت 13 به بعد فقط سالنهای مطالعه آقایان و خانمها، پذیرای دانشجویان عزیز خواهد بود.