اطلاعیه عدم ارائه خدمات کتابخانه مرکزی در روزهای پنج شنبه و جمعه 7 و 8 آذرماه 98

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به تعمیر سیستم کابل کشی برق دانشگاه، کتابخانه مرکزی از ارائه خدمات در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 7 و 8 آذرماه 1398 ، معذور خواهد بود.

 

روابط عمومی کتابخانه مرکزی