اطلاعیه عدم سرویس دهی بخش پایان نامه های دیجیتال کتابخانه مرکزی در تاریخ 96/05/04

 

به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعین محترم می رساند بعلت پاره ای تعمیرات؛ بخش پایان نامه های دیجیتال کتابخانه مرکزی (واقع در تالار اطلاع رسانی) در روز چهارشنبه  96/05/04 سرویس دهی نخواهد داشت.