اطلاعیه مکان برگزاری کارگاه آموزشی سه شنبه چهارم اسفندماه94

اطلاعیه مکان برگزاری کارگاه آموزشی سه شنبه چهارم اسفندماه94

1394/11/02

 

به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی منابع علمی روز سه شنبه چهارم اسفندماه 1394، از ساعت 12:30 لغایت 14:30 در دانشکده هنرهای زیبا برگزار خواهد گردید.