اطلاعیه کتابخانه مرکزی در خصوص ساعات کاری روزهای 21 و 22 مهرماه 1397

 قابل توجه دانشجویان و مراجعین محترم
 
با توجه به مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد از ساعت 13 روز شنبه مورخ 1397/07/21 لغایت ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1397/07/22 از ارائه خدمات به مراجعین و دانشجویان محترم معذور است.
ضمنا دانشجویان محترم از به همراه آوردن کیف در روز شنبه خودداری نمایند.
 
روابط عمومی کتابخانه مرکزی