امضاء تفاهم نامه همکاری بین کتابخانه مرکزی و انتشارات علمی و فرهنگی

تفاهم نامه همکاری در حوزه کتاب و اسناد، بین کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و انتشارات علمی و فرهنگی امضاء شد.  این دیدار با حضور آقای دکتر جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، خانم دکتر توحید لو، خانم رضایی و آقای علی سلطانی از انتشارات علمی و فرهنگی در تاریخ 21 دیماه 1399 صورت گرفت. 

بر اساس این تفاهم نامه ، سرکار خانم رضایی مدیر عامل انتشارات علمی و فرهنگی، نزدیک به یک هزار مجلد کتاب از منشورات این مرکز را برای استفاده دانشجویان، به کتابخانه مرکزی دانشگاه اهداء کردند.