امضای تفاهم نامه همکاری بین کتابخانه مرکزی و مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در تاریخ ششم بهمن ماه 1399 بر پایه تبادل اطلاعات علمی، و استفاده از ظرفیت های مشترک پژوهشی منعقد شد. در این تفاهم نامه، تبادل فایل های دیجیتالی و استفاده از امکانات مشترک میان این دو مرکز در دستور کار قرار گرفته و در شرایطی که دانشجویان و استادان امکان رفت و آمدشان به کتابخانه محدود است، زمینه استفاده از فایل های دیجیتالی در چارچوب توافق نامه فراهم خواهد شد.

متن کامل خبر را در اینجا مطالعه کنید.

وبسایت موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

مشاهده متن خبر در خبر آنلاین