اهداء بیش از 8000 عنوان کتاب تازه چاپ به کتابخانه مرکزی توسط خانه کتاب

معاونت محترم فرهنگی وزارت ارشاد و مدیریت خانه کتاب، طی چند مرحله بیش از 8000 عنوان کتاب تازه چاپ را به کتابخانه مرکزی اهدا کردند.
کتابخانه مرکزی ضمن قدردانی از ایشان، به مخاطبان گرامی اعلام می کند که این کتاب ها در اسرع وقت، پس از طی مراحل فهرست نویسی و آماده سازی در اختیار اعضا و دانشجویان عزیز قرار خواهد گرفت.