اهداء کتاب «نگارگری موجودات بحری در عجایب المخلوقات زکریای قزوینی» به کتابخانه مرکزی

کتاب «نگارگری موجودات بحری در عجایب المخلوقات زکریای قزوینی» به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد.
در پشت جلد این کتاب آمده است:
«کتاب عجایب المخلوقات قزوینی به دلیل مصور بودن یکی از مهمترین عجایب نامه ها به شمار می رود و تصاویر این کتاب فقط به صورت تخیلی و سرگرمی تنظیم نشده است، بلکه نگارگر با دقت فراوان موجودات حقیقی و خواص آن را در دوره های مختلف ترسیم کرده است.»
این کتاب را انتشارات پویان در 258 صفحه، به صورت سیاه و سفید و در قطع رقعی منتشر کرده است.