اهدای بیش از چهار هزار مجلد کتاب توسط دکتر حجت به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

بیش از چهار هزار مجلد کتاب توسط آقای دکتر مهدی حجت از طرف پدر بزرگوارشان مرحوم میرزا محمود حجت (از شاگردان قدیم امام) به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد.

این مجموعه شامل بیش از دویست نسخه چاپ سنگی و بسیاری از آثار قدیمی دیگر است. با سپاس از بزرگواری و لطف جناب آقای دکتر حجت بابت اهدای آنها به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.