اهدای بیش از 600 مجلد کتاب از سوی آیت الله محقق داماد به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

بیش از 600 مجلد کتاب از سوی آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا شد. با سپاس از ایشان. در میان این کتابها، تعدادی از آثار چاپ سنگی هم دیده می شود.