اهدای حدود 500 سند قاجاری به کتابخانه مرکزی

دکتر سید محمد منصور طباطبایی، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، در تاریخ یکشنبه ششم مهرماه 1399، حدود پانصد سند تاریخی از دوره قاجاریه که مربوط به بهبهان می باشد را به کتابخانه مرکزی اهدا کردند. 

این مراسم با حضور دکتر رحیمیان، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران و دکتر جعفریان، ریاست کتابخانه مرکزی صورت گرفت. اسناد با ارزش اهدا شده، روشنگر نکات مهمی از تاریخ فرهنگ و علم و همین طور مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه بهبهان است. 

کتابخانه مرکزی دانشگاه، علاوه بر آن که بیش از شانزده هزار نسخه خطی برخط دارد، اخیرا بیش از 4000 عکس قاجاری را نیز در وبسایت خود عرضه کرده است. در زمینه اسناد نیز این حرکت آغاز شده و شماری سند تاریخی برای برای علاقه مندان ارائه شده است. همچنین تاکنون پنج مجلد فهرست اسناد موجود در کتابخانه مرکزی نیز انتشار یافته است و بزودی دو مجلد دیگر نیز منتشر خواهد شد.