اهدای دو عنوان کتاب نفیس "آقای جعفر شیرعلی نیا" به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

آقای جعفر شیرعلی نیا، پژوهشگر برجسته، دو نسخه از تألیفات ارزشمندشان شامل «دایرة المعارف مصور جنگ ایران و عراق» و «روایتی از زندگی و زمانه آیت الله خامنه ای» را به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران اهدا کرد.