اهدای دو مجموعه سند از طرف آقای مجید جلیسه به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

بیش از ۳۰۰ برگ از اسناد مکاتبات و اسناد مالی مجله سپید و سیاه مانند یادداشت های دستنویس مرحوم بهزادی سردبیر مجله و نویسندگان و‌ خوانندگان این مجله و همچنین مجله دانستنیها و اسنادی از  برخی مجلات و روزنامه‌های دوره قاجار و پهلوی  در تاریخ دوم بهمن ماه 1397 به کتابخانه مرکزی و‌ مرکز اسناد دانشگاه تهران اهدا شد.

در این دیدار آقایان دکتر رسول جعفریان، دکتر مرقاتی (استاد دانشکده حقوق)، مجید جلیسه، علی بوذری و سرکار خانم اصیلی حضور داشتند.