اهدای ۳۶۰ جلد کتاب از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

مرکز اسناد انقلاب اسلامی ۳۶۰ مجلد کتاب به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهدا کرد.