اهدا فصلنامه "گفتمان راهبردی فلسطین" از طرف مجلس شورای اسلامی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

فصلنامه "گفتمان راهبردی فلسطین" به عنوان نخستین فصلنامه تخصصی-بین المللی چند زبانه درجمهوری اسلامی ایران و به طورخاص درحوزه مسائل فلسطین و رژیم صهیونستی بارویکردی علمی-پژوهشی به همت دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی مبادرت به چاپ مقالات برتر از سوی صاحبنظران و استادان مجرب در حوزه مورد نظر می نماید.

انتشار این فصلنامه اهداف متعددی را دنبال می کند که از جمله می توان به تقویت فضای تحقیق و پژوهش در حوزه مطالعات فلسطین و سایر دانشگاه ها در عرصه بین المللی، ترسیم و ارائه رویکرد  سازمان های بین المللی و منطقه ای از دیدگاه اندیشمندان و فرهیتگان عربی و غربی و همجنین چشم انداز و افق نگاه ملت فلسطین به تحقق حقوق مشروع خود اشاره کرد؛ آن هم به صورتی که پژوهش های انجام گرفته، کاربردی داشته وبا مسائل جاری در حوزه فلسطین و رژیم صهیونیستی مرتبط باشد.

این فصلنامه ازطرف مجلس شورای اسلامی به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهداء گردیده است.