اهدا کتابخانه مرحوم منوچهر سالور به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

کتابخانه مرحوم منوچهر سالور، توسط فرزند فرهیخته و گرامی ایشان جناب رضا قلی سالور به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهداء گردید. این کتابخانه که مشتمل بر قریب 2000 مجلد کتاب است، بسیار ارزشمند و حاوی قریب یکصد نسخه چاپ سنگی هم می شود. کتابخانه مرکزی، از اهدای مجموعه های ارزشمند و ثبت آنها به نام اهداء کنندگان استقبال می کند. کتابخانه اهدایی مرحوم سالور، در حال فهرست نویسی بوده و بسرعت برای سرویس دهی آماده خواهد شد. با سپاس از جناب سالور.