اهدا کتابخانه نفیس پدر صنعت سیمان ایران به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

به گزارش‌ روابط‌ عمومی بنیاد حامیان دانشگاه‌تهران به نقل از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، آقای رضا قلی سالور فرزند مرحوم منوچهر سالور قاجار پدر صنعت سیمان ایران کتابخانه شخصی ایشان را به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران اهداء کرد.

این کتابخانه که شامل 1270 مجلد کتاب بسیار ارزشمند است، که در میان آنها یکصد نسخه چاپ سنگی نیز وجود دارد. متن کامل خبر را اینجا بخوانید.