اهدا 3468 عنوان کتاب توسط خانه کتاب به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

تعداد 3468 عنوان کتاب که برای نخستین بار در سال 1395 منتشر شده است و به دبیر خانه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده،در تاریخ 14/11/1396 توسط خانه کتاب به کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه تهران اهدا گردید.
 
این مجموعه ارزشمند که شامل کتابهای دانشگاهی و عمومی در حوزه های مختلف است، پس ازطی مراحل ثبت، فهرستنویسی و آماده سازی، در اختیار مراجعین محترم قرار خواهد گرفت.