نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اینترنت UTI

اینترنت UTI


فراهم شدن دسترسی به اینترنت برای کاربران دانشگاه با پهنای باند حداقل 1 مگابیت

93/06/15

دسترسی به اینترنت برای کاربران دانشگاه با پهنای باند حداقل1Mbps  فراهم شده است. کاربران محترم می‌توانند جهت استفاده از آن به http://utserv2.ut.ac.ir/manual/internet_helpمراجعه نمایند.