بازدید آقای رحیمی نماینده مجلس شورای اسلامی از کتابخانه مرکزی

جناب آقای علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس، در تاریخ 1397/10/03 از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بازدید کردند. در این دیدار ایشان از نزدیک با مشکلات و تنگناهای مالی کتابخانه مرکزی آشنا شدند.